Transformacja infrastruktury drogowej w Szczecińskim Porcie

Transformacja infrastruktury drogowej w Szczecińskim Porcie

Możliwości dojazdu do terenów portowych w Szczecinie uległy znacznej poprawie dzięki niedawnej inwestycji. Przebudowa dotyczyła pięciu arterii komunikacyjnych, które biegną przez centralne obszary szczecińskiego Portu, a ich łączna długość wynosi ponad 2,7 km. Na chwilę obecną, wszystkie te ulice są już dostępne dla ruchu.

Zakończenie prac budowlanych oznaczało realizację jednego z elementów kluczowego dla tego regionu projektu – „modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”. Inwestycja ta miała na celu kompleksową modernizację kilku ulic: Rybnickiej, Kujota, Hryniewieckiego, Logistycznej oraz fragmentu ulicy Bytomskiej. Ta kapitalna zmiana to część strategicznego planu rozbudowy infrastruktury Szczecina, który jest jednym z największych projektów tego typu przeprowadzonych w tym mieście w najnowszej historii.

Jak wyjaśnia Piotr Zieliński z miejskiej spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie, inwestycja nie ograniczyła się jedynie do przebudowy jezdni. Zrealizowane projekty obejmowały stworzenie nowych dróg o wzmacnianej konstrukcji, ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz przystanków autobusowych. Ponadto, poddane zostały rewitalizacji przejazdy kolejowe i sieci telekomunikacyjne. W trakcie prac natrafiono na dodatkowe wyzwanie, jakim okazała się konieczność wymiany gruntów, co jednak nie wpłynęło negatywnie na finalny efekt inwestycji.