Szczecińskie szkoły podstawowe zaczynają rekrutację do klas dwujęzycznych

Szczecińskie szkoły podstawowe zaczynają rekrutację do klas dwujęzycznych

Nadchodzący poniedziałek w Szczecinie jest datą, kiedy rozpoczyna się proces naboru do klas VII o profilu dwujęzycznym. W tych specjalistycznych klasach uczniowie będą mieli możliwość zdobywania wiedzy z wybranych dziedzin zarówno w języku polskim, jak i obcym.

Marta Kufel, reprezentantka Centrum Informacji Miasta, informuje: „W bieżącym roku wszyscy chętni studenci mają możliwość aplikowania do klasy VII dwujęzycznej w wybranych szkołach: Szkoła Podstawowa nr 2 (profil języka włoskiego), Szkoła Podstawowa nr 6, 35, 37, 56 oraz 74 (wszystkie z nauczaniem w języku angielskim)”. Dodaje ona także, że podobnie jak we wszystkich innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez miasto, naboru do tych klas dokonuje się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową. Termin składania wniosków o przyjęcie trwa do ostatniego dnia maja.

Test sprawdzający umiejętności językowe został zaplanowany na 12 czerwca. Co istotne, uczniowie będą zdawać go w placówce, którą umieścili na pierwszym miejscu swojej listy preferencji. Informacje o wynikach tego testu będą ogłoszone 19 czerwca, natomiast ostateczne decyzje dotyczące naboru zostaną podane do wiadomości publicznej 8 lipca.