Szczecińskie stowarzyszenia gromadzą fundusze na Cmentarzu Centralnym

Szczecińskie stowarzyszenia gromadzą fundusze na Cmentarzu Centralnym

Na przestronach największej polskiej nekropolii, Cmentarza Centralnego w Szczecinie, siedem zarejestrowanych kwest służy zbieraniu datków. Organizacje takie jak Stowarzyszenie Katyń, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych czy Komitet Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza” są zaangażowane w ten proces.

Wśród przestronnych alei Cmentarza Centralnego w Szczecinie działają wolontariusze z siedmiu różnych organizacji. Są to m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Katyń i Komitetu Opieki nad Pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Można tam także spotkać członków Stowarzyszenia na rzecz Cmentarza Centralnego, które od 2004 roku prowadzi zbiórkę funduszy na renowację historycznych nagrobków i upamiętnienie miejsc pochówku znanych mieszkańców Szczecina.

Pan Jan, który co roku wspiera tę inicjatywę, podkreśla znaczenie pamięci o zasłużonych dla miasta indywidualnościach. Wielu z nich nie ma już rodziny w Szczecinie, ale ich wkład w budowę tożsamości miasta jest niezaprzeczalny. Dlatego też Pan Jan decyduje się na wsparcie zbiórki na rzecz Cmentarza Centralnego.