Szczeciński adwokat aresztowany na trzy miesiące

Szczeciński adwokat aresztowany na trzy miesiące

Szczeciński adwokat został aresztowany na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Nakaz aresztu wydano po zebraniu dowodów w toku śledztwa.

Jakie zarzuty ciążą na adwokacie?

Został oskarżony o cztery zarzuty, w tym podejmowanie działań, które doprowadziły do próby samobójczej osoby odbywającej karę pozbawienia wolności, udzielanie środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Kolejny zarzut to nakłanianie innej osoby do podpalenia samochodu w celu wymuszenia zeznań oraz uszczuplenie podatku. Adwokat miał korzystać z rachunku bankowego założonego na dane osobowe innej osoby, z którego wypłacono za świadczone usługi adwokackie kwotę prawie 1,5 mln zł.

To nie pierwszy raz, kiedy adwokat został oskarżony

Szczeciński sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Adwokat wcześniej usłyszał zarzuty w innym śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową, dotyczące nakłaniania świadka do składania fałszywych zeznań. Śledztwo dotyczyło zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się przestępczością narkotykową i kryminalną, w wyniku którego zatrzymano 22 osoby. Wobec adwokata w tym przypadku sąd zastosował dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami i opuszczania kraju, połączony z zatrzymaniem paszportu.