Szczecin zwraca się o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy dla projektu tramwajowego

Szczecin zwraca się o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy dla projektu tramwajowego

Miasto Szczecin ma nadzieję uzyskać finansowanie dla swojego projektu tramwajowego z konkursu organizowanego przez Krajowy Plan Odbudowy. Miasto planuje nabyć osiem niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. W ramach strategii mającej na celu ułatwienie pozyskania tych funduszy, miasto zamierza rozpocząć prace nad Strefą Czystego Transportu.

Prace nad Strefą Czystego Transportu w Szczecinie rozpoczną się niedługo. Projekt uchwały w tej kwestii zostanie przedstawiony na najbliżej sesji Rady Miasta Szczecin, która odbędzie się 18 czerwca. Do tej pory władze miasta nie wyrażały zainteresowania wprowadzeniem takiego rozwiązania, ale teraz wydaje się, że plany dotyczące Strefy są ściśle powiązane z planem zakupu nowych tramwajów.

Uchwała dotycząca Strefy jest dość ogólnikowa i krótka. Mówi ona: „Rada Miasta Szczecin zatwierdza podjęcie działań dotyczących ustalenia zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu na terenie Gminy Miasto Szczecin, z celem jej utworzenia, realizując politykę ekologicznego transportu jako narzędzie do utrzymania jakości powietrza poniżej dopuszczalnych wartości w mieście Szczecin”. Jednakże, nie zawiera ona szczegółów na temat obszaru, który miałby być objęty strefą, ani kiedy miałaby ona zostać wprowadzona. Prawdziwy cel wprowadzenia Strefy jest wyjaśniony w uzasadnieniu do uchwały.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że Tramwaje Szczecińskie planują ubiegać się o dofinansowanie zakupu ośmiu dwukierunkowych, niskopodłogowych tramwajów w ramach konkursu taborowego realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Warto przypomnieć, że jednym z kryteriów ocenianych podczas naboru, które mogą wpływać na ostateczną ocenę wniosku, jest obowiązywanie lub plany wprowadzenia Strefy Czystego Transportu. Za to kryterium beneficjent może zdobyć dwa punkty.