Szczecin poszukuje alternatywnych źródeł energii

Szczecin poszukuje alternatywnych źródeł energii

Właśnie Szczecin jest w stanie pokryć samodzielnie jedynie 25% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą istniejących instalacji. Pytanie brzmi: co z pozostałą częścią? – Właśnie nad tym pracujemy, szukamy alternatywnych rozwiązań – wyjaśnia Piotr Krzystek, prezydent miasta.

Strategię miasta dotyczącą dywersyfikacji źródeł energii, została ujawniona w czasopiśmie samorządowym „Wspólnota”. Dotyczy ona potrzeb energetycznych różnych instytucji miejskich, w tym urzędów, placówek edukacyjnych, miejskich spółek oraz systemu komunikacji miejskiej.

Prezydent Krzystek otwarcie przyznaje, że Szczecin możne dostarczyć tylko 25 procent całości zapotrzebowania na prąd z własnych źródeł. Pozostałe 75% konieczne jest do zakupienia na otwartym rynku.

Jednym z większych i obecnie działających źródeł energii dla Szczecina jest lokalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), gdzie odpady są spalane. Ecogenerator znajdujący się w tym miejscu produkuje rocznie 65 tysięcy MWh prądu. Energia ta jest wykorzystywana do oświetlenia ulic, obsługi sygnalizacji świetlnej i zasilania kilku instytucji, takich jak Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny. Miasto kupuje ten prąd od ZUO za niecałe 300 zł/MWh. Jest to znacznie mniej niż średnia cena energii na rynku, która wynosi około 750 zł netto/MWh.