Szczecin dąży do zwiększenia wskaźnika recyklingu odpadów

Szczecin dąży do zwiększenia wskaźnika recyklingu odpadów

W tym roku Szczecin staje przed dużym wyzwaniem – musi osiągnąć przynajmniej 35% wskaźnik recyklingu odpadów. Jeśli miasto nie sprosta temu zadaniu, czekają go surowe kary. Na podstawie dotychczas zgromadzonych danych wynika, że obecny poziom recyklingu oscyluje wokół 26%, co oznacza, że jest jeszcze sporo do zrobienia.

Południowe piątkowe popołudnie przyniosło komunikat od urzędu miasta, ukryty pod z pozoru niewinnym tytułem „Segregacja do poprawki”.

Zawartość komunikatu rozpoczyna się od stwierdzenia: „Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych, kampania informacyjna dla starszych, a upomnienia dla najbardziej opornych – Szczecin walczy o lepszą segregację odpadów”. To jasny sygnał, że miasto jest zdeterminowane, aby podjąć wszelkie działania mające na celu poprawę segregacji odpadów.

Sytuacja, w której segregacja odpadów nie jest realizowana prawidłowo, dotyczy również Szczecina. Miasto wprowadziło selektywny zbiór odpadów komunalnych w 2013 roku, a obecna formuła, która obejmuje cztery główne kategorie segregowanych odpadów, jest stosowana od ponad czterech lat. Dodatkowo, latem 2019 roku, dołączyły do nich bioodpady, które są teraz obowiązkowo segregowane razem z metalami i tworzywami sztucznymi, papiery i szkło.