Stargard planuje trzy nowe projekty drogowe dzięki wsparciu finansowemu od rządu

Stargard planuje trzy nowe projekty drogowe dzięki wsparciu finansowemu od rządu

W dążeniu do poprawy infrastruktury drogowej, Stargard ma na celu zrealizować trzy istotne projekty. Te plany inwestycyjne obejmują modernizację ulicy Warzywnej, konstrukcję chodnika przy ulicy Paderewskiego oraz budowę podwyższonego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej.

Wszystkie te inicjatywy są wspierane przez fundusze rządowe, a samorząd Stargardu otrzymał ponad milion złotych dotacji, jak potwierdza Prezydent Miasta, Rafał Zając.

Mimo że kwota ta nie jest wyjątkowo duża, Prezydent Zając podkreśla, że nawet niewielkie projekty komunikacyjne są niezmiernie ważne z punktu widzenia mieszkańców Stargardu. W czasie gdy większe projekty mogą ułatwić przepływ ruchu w całym mieście, mniejsze inicjatywy takie jak budowa chodników i przejść dla pieszych mają bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Prezydent Zając szczególnie cieszy się z remontu ulicy Warzywnej, który od dawna był oczekiwany przez lokalną społeczność.

Zaplanowane inwestycje w Stargardzie są częścią dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którego celem jest poprawa infrastruktury drogowej w całym kraju.