Stałe zmiany w organizacji ruchu na trzech skrzyżowaniach przy ul. Mieszka I

Stałe zmiany w organizacji ruchu na trzech skrzyżowaniach przy ul. Mieszka I

Wprowadzono stałe modyfikacje w organizacji ruchu na trzech kluczowych skrzyżowaniach zlokalizowanych na trasie ulicy Mieszka I. Kierujący powinni wykazywać szczególną ostrożność na przecięciach dróg Mieszka I z Wierzbową, Mieszka I z Białowieską oraz Mieszka I z Milczańską.

Zaprojektowane zmiany, które mają za zadanie zwiększyć płynność ruchu na ww. skrzyżowaniach, zostały celowo wprowadzone przed nadejściem Święta Zmarłych. Celem tych działań jest usprawnienie przemieszczania się zarówno samochodów, jak i pieszych podczas wzmożonego ruchu.

Na punkcie przecięcia dróg Mieszka I i Wierzbowej wprowadzono opcję skręcania w lewo nie tylko z dedykowanego do tego pasa, ale także z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo. Przeprowadzona modyfikacja znacząco poprawi płynność ruchu na ulicy Wierzbowej kierującej od ulicy Reczańskiej.

Kolejne usprawnienia dotyczą skrzyżowania ulic Mieszka I i Białowieskiej, gdzie przeprowadzono korekty w oznakowaniu poziomym. Dzięki wprowadzeniu zmiany w programie sygnalizacji świetlnej udało się wyeliminować konflikty pomiędzy pojazdami skręcającymi w lewo z ulicy Białowieskiej i pieszymi korzystającymi z przejścia dla pieszych przy ulicy Mieszka I. Ulepszenia te wpływają również korzystnie na sytuację pieszych, umożliwiając im pokonanie dwóch przejść przy ulicy Mieszka I w jednym cyklu zapalenia się zielonego światła. Wprowadzone zmiany powinny także przyczynić się do usprawnienia ruchu pojazdów skręcających w prawo z ulicy Mieszka I na ulicę Białowieską.