Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym Nr 4: Młodzież zainteresowana służbą mundurową

Spotkanie w Liceum Ogólnokształcącym Nr 4: Młodzież zainteresowana służbą mundurową

Komendant Komisariatu Policji Szczecin Pogodno, st. sierż. Sylwester Flak, przybył do IV Liceum Ogólnokształcącego na ulicy Świętej Kingi 2, aby przekazać istotne wiadomości. Jego głównym celem była motywacja uczniów do rozważenia opcji kariery w służbach mundurowych.

St. sierż. Flak podjął się zadania wyjaśnienia młodym ludziom jak wygląda proces rekrutacji do służb mundurowych. Omówił szczegółowo jakie dokumenty są wymagane, na jakie etapy jest podzielony proces oraz jakie procedury należy przestrzegać. Dyskusja nie ominęła także możliwości rozwoju kariery w służbach mundurowych. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej o tym, co oznacza codzienna służba w mundurze i jakie ma ona znaczenie dla szerszej społeczności.

Podczas spotkania, zarówno Zastępca Komendanta, jak i Asystent ds. Nieletnich, podkreślali, że praca w Policji to coś więcej niż tylko wykonywanie obowiązków. To również służba dla innych i możliwość aktywnego uczestniczenia w tworzeniu bezpieczeństwa społecznego. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że mogą być częścią zespołu, który dba o bezpieczeństwo i porządek.

Spotkanie okazało się być doskonałą inspiracją dla uczniów i skłoniło ich do podjęcia decyzji o przystąpieniu do służby w Policji. Wielu młodych ludzi skorzystało z okazji i pobrali kompletny pakiet aplikacyjny. Najbardziej zainteresowane osoby planują zgłosić się do Komisariatu w celu złożenia wypełnionych dokumentów.