Spotkanie Komendanta KP Pogodno z młodzieżą: "Zostań policjantem w Szczecinie"

Spotkanie Komendanta KP Pogodno z młodzieżą: "Zostań policjantem w Szczecinie"

W Zespole Szkol Samochodowych, mieszczącym się przy ulicy Klonowica 14, oraz w XI Liceum Ogólnokształcącym na ul. Romera 2 w Szczecinie odbyło się spotkanie Komendanta KP Szczecin Pogodno z młodzieżą. Centralnym punktem tego wydarzenia była zachęta do dołączenia do miejscowej formacji policyjnej, a jego głównym motywem było hasło „Zostań policjantem w Szczecinie”.

Komendant KP Pogodno, podinspektor Mirosław Klarzynski, prowadził rozmowy z maturzystami na temat możliwości pracy w Policji. Omówił strukturę organizacyjną jednostki, opisał zadania realizowane przez funkcjonariuszy podległych mu na co dzień, a także przedstawił swoje doświadczenia nabyte podczas przechodzenia przez kolejne szczeble służbowe.

Podinspektor Klarzynski nie tylko opisywał swoją karierę policyjną i dzielił się anegdotami ze swojego życia zawodowego, ale również rozwiewał wszelkie wątpliwości co do procesu rekrutacji do Policji. Maturzyści mieli okazję dowiedzieć się więcej o egzaminach sprawnościowych oraz testach psychologicznych, które stanowią część procesu przyjęcia, a także o ewentualnych trudnościach, jakie mogą napotkać na tej drodze.