Spotkanie dotyczące szczegółów "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034" planowane na 25 czerwca

Spotkanie dotyczące szczegółów "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034" planowane na 25 czerwca

Przygotowania do realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034” wkraczają w kluczową fazę. Zakończenie prac nad projektem dokumentu zaplanowano na 25 czerwca. W tym dniu wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać pełne informacje na temat planów podczas konferencji podsumowującej dotychczas przeprowadzone działania.

Zgodnie z przedstawionym projektem, program rewitalizacji zakłada realizację 120 różnorodnych działań i inwestycji. Wszystkie te przedsięwzięcia, które mają kosztować blisko 3,3 mld PLN, będą miały miejsce na terenie planowanej rewitalizacji. Przedsięwzięcia te obejmują zarówno małe inicjatywy obywatelskie, jak i duże projekty inwestycyjne, z potencjałem uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego w latach 2021-2027.

Propozycje działań zawarte w programie pochodzą nie tylko od Urzędu Miasta Szczecin, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych. W proces tworzenia programu zaangażowali się również mieszkańcy, organizacje pozarządowe, rady osiedli i przedsiębiorcy.

Teraz gotowy projekt trafi na obrady Rady Miasta Szczecin. Dokument zawiera również dokładną diagnozę obszaru, na którym planowana jest rewitalizacja. Program obejmuje takie osiedla jak: Centrum, Dąbie (starsza część), Drzetowo-Grabowo, Golęcino-Gocław (w tym budynek poprzemysłowy dawnej olejarni wraz z otaczającym terenem przy ul. Dębogórskiej), Międzyodrze-Wyspa Pucka (w części niezamieszkałej: Wyspa Grodzka, Łasztownia, Kępa Parnicka, część Wyspy Zielonej), Skolwin, Stołczyn, Śródmieście Północ, Turzyn oraz Zawadzkiego-Klonowica (tutaj m.in. teren toru kolarskiego).