Spotkania edukacyjne dla młodzieży na temat tolerancji i szacunku zorganizowane przez Komisariat Policji Szczecin Niebuszewo

Spotkania edukacyjne dla młodzieży na temat tolerancji i szacunku zorganizowane przez Komisariat Policji Szczecin Niebuszewo

Działający w ramach Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo i Nad Odrą asystenci ds. nieletnich zaplanowali i przeprowadzili seria spotkań edukacyjnych dla uczniów. Tematem przewodnim tych wydarzeń było zjawisko hejtu, jak również kwestie promowania postaw pozytywnych – tolerancji oraz szacunku.

Jednym z tych asystentów, pracującym w Komisariacie Policji Szczecin Niebuszewo, który odegrał kluczową rolę w takich spotkaniach, odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 zlokalizowanej przy ul. Emilii Plater. W czasie tego wydarzenia, głównym tematem rozmów była idea: „Tolerancja i szacunek to twój wizerunek”.

Omawiane przez uczestników spotkania zagadnienia okazały się być trudne do zrozumienia dla młodych ludzi. Mimo to, prowadzący spotkanie asystent skłonił uczniów do głębokiej refleksji i samodzielnego formułowania wniosków na temat szacunku dla innych bez względu na ich wygląd, zachowanie czy narodowość.

Równocześnie asystent podkreślił, że każda osoba ma prawo do oczekiwania od innych szacunku i akceptacji. Przypomniał też, że agresja jest nieakceptowalna i nikt nie powinien jej tolerować ani do niej dopuszczać. Uczniowie z pełnym zaangażowaniem podejmowali dyskusję na ten temat.

W międzyczasie, w ramach promocji zawodu policjanta przeprowadzanej wśród maturzystów ze szkół ponadpodstawowych na terenie Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą, st. asp. Magdalena Łykowska, asystentka Wydziału Prewencji, przeprowadziła w dniach 28-30.11.2023 r serie spotkań z klasami I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.