Mecenas Rafał Gawęcki kwestionuje formalną poprawność zarzutów stawianych ginekolożce Marii Kubisy

Mecenas Rafał Gawęcki kwestionuje formalną poprawność zarzutów stawianych ginekolożce Marii Kubisy

W wywiadzie udzielonym telewizji, adwokat Rafał Gawęcki, reprezentujący interesy ginekolożki Marii Kubisy, odnosi się do zarzutów zgłoszonych jego klientce. Jak wyjaśnił, Prokuratura Regionalna w Szczecinie oskarżyła Kubisę o współudział w pięciu przypadkach przerywania ciąży. Przy tym zwrócił uwagę na kwestie proceduralne, mające na celu dostarczenie pisemnego uzasadnienia zarzutów. Twierdzi on, że przedstawione dokumenty „nie spełniają wymogów formalnych”. Dodał, że to tzw. ogólna formuła składająca się zaledwie z pięciu linijek tekstu.

22 listopada Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła oficjalne oświadczenie. Przedstawiła ginekolożce Marii Kubisy (która wyraziła zgodę na ujawnienie swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku) „zarzuty popełnienia pięciu przestępstw polegających na pomaganiu kobietom w ciąży w ich przerwaniu”. Wykroczenia te miały być wykonywane z naruszeniem ustawy z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

W komunikacie prasowym prokuratury czytamy, że oskarżenia zostały sformułowane na podstawie dowodów zebranych w toku śledztwa. Wśród nich znalazły się zeznania świadków, wyniki oględzin zawartości telefonu należącego do Marii K. oraz informacje zawarte w zabezpieczonych dokumentach.