Rozwój Osiedla Wrzosowe Wzgórze: Planowany III etap budowy z potencjalnym wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

Rozwój Osiedla Wrzosowe Wzgórze: Planowany III etap budowy z potencjalnym wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

W planach jest kolejny, trzeci etap rozbudowy osiedla STBS Wrzosowe Wzgórze, zlokalizowanego w rejonie ulicy Szosa Polska. Część funduszy na ten cel mogłaby zostać pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Planowane jest wzniesienie 11 dodatkowych budynków wielorodzinnych.

Podczas najnowszej sesji miejskiej rada, radni przyjęli wniosek złożony przez prezydenta miasta. Wniosek ten dotyczył prośby o pomoc finansową ze strony ministra rozwoju i technologii pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwota, o którą wnioskowano, wynosiła 13 milionów złotych. Te środki miałyby zostać przeznaczone na rozwój Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, a konkretnie na powiększenie osiedla Wrzosowe Wzgórze.

W ramach wsparcia dla tego projektu, miasto zamierza wprowadzić nowy udział w spółce STBS. Proponowany wkład finansowy gminy to 34 miliony złotych. Łączny koszt realizacji trzeciego etapu budowy osiedla Wrzosowe Wzgórze szacowany jest na kwotę 139 milionów złotych.

Inwestycja przewiduje budowę 11 nowych bloków mieszkalnych, które oferować będą łącznie 283 mieszkania do wynajęcia. Termin zakończenia tej inwestycji zaplanowano na grudzień 2028 roku.

Osiedle Wrzosowe Wzgórze znajduje się w pobliżu trasy oznaczonej jako Szosa Polska, pomiędzy ulicami Sobola i Romana. Pierwszy etap rozbudowy osiedla obejmował wybudowanie 9 bloków mieszkalnych oferujących łącznie 274 mieszkania i został zakończony w sierpniu 2019 roku. Drugi etap, ukończony w październiku 2022 roku, przyniósł dodatkowe 6 budynków i 204 nowe mieszkania.