Rozpoczęcie prac na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – spodziewane utrudnienia

Rozpoczęcie prac na Placu Zwycięstwa w Szczecinie – spodziewane utrudnienia

W najbliższy poniedziałek, kierowcy poruszający się po szczecińskim Placu Zwycięstwa powinni spodziewać się utrudnień. Powodem jest zaplanowane rozpoczęcie prac związanych z układaniem nowej nawierzchni jezdni.

Prace nad położeniem mas bitumicznych na drogach w obrębie Placu Zwycięstwa planowane są od 23 października. Z myślą o minimalizacji ewentualnych problemów z przepływem ruchu, roboty drogowe będą realizowane w godzinach późnowieczornych i nocnych – od około 19:00 do 5:00. Szybkość postępów prac, a co za tym idzie termin ich zakończenia, będzie w dużej mierze zależna od panujących warunków atmosferycznych. Wykonawca przewiduje, że roboty potrwają przez cały kolejny tydzień.

Planowane prace mają na celu przebudowanie układu torowego na fragmencie trasy od Bramy Portowej aż do skrzyżowania z ulicą Krzywoustego, tak aby stworzyć wspólne pasy dla tramwajów i autobusów. Przewidziane jest także przebudowanie peronów przystankowych na północnym wjeździe do skrzyżowania z Bramą Portową oraz utworzenie nowego przystanku na Placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z Aleją Wojska Polskiego i ulicą Krzywoustego, kierując się w stronę placu Kościuszki. Oprócz tego, planowane są prace nad nawierzchniami chodników i dróg oraz budowa ścieżek rowerowych. Roboty obejmują także eliminację kolizji z już istniejącą infrastrukturą, modernizację sygnalizacji świetlnej, przebudowę sieci trakcyjnej tramwajów i systemu sterowania rozjazdów. Przebudowie ulegnie też oświetlenie uliczne, a na obszarze Placu Zwycięstwa pojawią się elementy małej architektury oraz nowe tereny zielone.