Rewolucja w organizacji ruchu na szczecińskim placu Zwycięstwa: Nowa sygnalizacja świetlna w użyciu

Rewolucja w organizacji ruchu na szczecińskim placu Zwycięstwa: Nowa sygnalizacja świetlna w użyciu

Na szczecińskim Placu Zwycięstwa nastąpiła istotna zmiana, która wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców. Owe zmiany to wynik uruchomienia nowej sygnalizacji świetlnej, co jest dużym postępem w ramach prowadzonych tam prac.

Sygnalizatory świetlne dla pieszych oraz kierowców zaczęły funkcjonować na skrzyżowaniach z ulicą Kopernika oraz ulicą Świętego Wojciecha. Mimo to, przedstawiciele miasta Szczecin przypominają mieszkańcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Przyczyna troski jest prosta – Plac Zwycięstwa, choć aktualnie dostępny dla ruchu, nadal jest terenem intensywnych prac budowlanych. Warto dodać, że cała inwestycja doświadcza pewnych opóźnień.

Kolejnym elementem, który wymaga jeszcze realizacji, jest przystanek umiejscowiony na wysokości lokalnego kościoła oraz dokończenie prac przy chodnikach. Przewiduje się, że wszystkie te prace zostaną zakończone do końca kwietnia.