Rewitalizacja budynku Kapitanatu Portu Szczecin: Zmiany wizualne w toku

Rewitalizacja budynku Kapitanatu Portu Szczecin: Zmiany wizualne w toku

Przez wiele lat, budynek Kapitanatu Portu Szczecin był łatwo rozpoznawalny dzięki wielkim niebieskim napisom, które go zdobiły. Wyraziste hasła, na przemian w języku polskim („kapitanat portu”) od strony ulicy Jana z Kolna, oraz angielskim („harbour master’s office”) widocznym od strony portu, były symbolem budynku. Jednakże obecnie wygląd budynku jest inny – te charakterystyczne napisy zostały usunięte podczas prac remontowych dachu.

Jak udało nam się dowiedzieć, planowane jest powrót wymienionych wcześniej napisów, jednak w nowej formie. Precyzyjna data tej zmiany nie jest jeszcze znana. Prace nad rewitalizacją budynku ciągle trwają – remont elewacji jest w pełnym toku, a także planowane jest dokonanie ocieplenia budynku. Po zakończeniu tych prac przypuszczalnie pojawią się nowe oznaczenia.

Nie można zapominać, że budynek Kapitanatu Portu Szczecin to nie tylko siedziba kapitanatu. Działa tam także wiele innych komórek szczecińskiego Urzędu Morskiego. Wszystkie one mają na celu dbanie o bezpieczeństwo żeglugi, statków oraz samego portu. Zaliczamy do nich: Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego, Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspektorat Bezpieczeństwa Żeglugi czy Inspektorat Państwa Portu, znany również jako PCS i Wydział Dokumentów Marynarzy. W ujęciu szczególnym stoją służby kontrolujące ruch jednostek pływających na torze wodnym i między nabrzeżami. W przeszłości funkcjonowała tu również stacja pilotów morskich.