Reorganizacja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście: zmiany w składzie zarządu spółki

Reorganizacja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście: zmiany w składzie zarządu spółki

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, podlegający Ministerstwu Infrastruktury, doświadczył istotnych zmian kadrowych. Nowo utworzona rada nadzorcza tej instytucji dokonała tych zmian konkretnie 31-go dnia bieżącego miesiąca. Ta sytuacja jest częścią szerszej restrukturyzacji, która dotyczy państwowych spółek – wcześniej wprowadzone zostały podobne zmiany w organach nadzorujących morskie porty w Gdyni i Gdańsku.

W wyniku tych zmian, prezes Krzysztof Urbasiak oraz obaj wiceprezesi – Jacek Cichocki i Daniel Stachewicz zostali odwołani ze swoich stanowisk przez nową radę nadzorczą. Póki nie zostanie powołany nowy zarząd, obowiązki prezesa będą wykonywane przez Stanisława Iwana – członka rady nadzorczej spółki oraz dziekana Wydziału Inżynieryjno-Mechanicznego Transportu na Politechnice Morskiej.

10-osobowa Rada Nadzorcza ZMPSiŚ składa się z ośmiu przedstawicieli Skarbu Państwa, w tym Łukasz Stackiewicz jako przewodniczący oraz nowo powołani członkowie: Andrzej Ogłodziński, Wojciech Dominik Kamiński, Sylwester Marcin Krycha, Stanisław Iwan, dr Anna Aleksandra Gardzińska, mec. Patryk Jan Zbroja i Patrycja Nowak-Zaręba. Reprezentanci Gmin – Miasta Szczecina oraz Miasta Świnoujście – Daniel Wacinkiewicz i Leszek Czajkowski pozostali na swoich stanowiskach.

Wiceminister Infrastruktury, dr Arkadiusz Marchewka, zapowiada przeprowadzenie audytu oraz kontroli w spółce. Dodatkowo, planowane jest ogłoszenie konkursu dla kandydatów do zarządu przez radę nadzorczą.