Radny Przemysław Słowik dopytuje o finansowanie lekcji religii w Szczecinie

Radny Przemysław Słowik dopytuje o finansowanie lekcji religii w Szczecinie

Interpelację dotyczącą kosztów związanych z prowadzeniem lekcji religii w publicznych placówkach edukacyjnych szczecińskiego samorządu skierował do prezydenta miasta radny Przemysław Słowik. Chciał on uzyskać informacje na temat całkowitego wydatku miasta na ten cel oraz dowiedzieć się, ilu uczniów korzysta z tych zajęć.

W swoim zapytaniu do władz miejskich, Przemysław Słowik postarał się o szczegółowe informacje na temat rocznych kosztów prowadzenia niewymaganych formalnie lekcji religii. Interesowały go zarówno koszty płac dla katechetów i księży zaangażowanych w nauczanie religii, jak i liczebność uczniów biorących udział w tych zajęciach. W jednym ze swoich wcześniejszych zapytań, które skierował na początku 2023 roku, sugerował ograniczenie liczby godzin religii w szkołach Szczecina. Uzasadniał to twierdzeniem, że nie tylko pozwoli to na oszczędności budżetowe, ale także poprawi stan infrastruktury szkolnej. Dodatkowo podkreślał, że społeczeństwo wyraźnie sprzeciwia się finansowaniu lekcji religii w szkołach, co potwierdza badanie Ipsos z grudnia 2020 roku, w którym 68% respondentów opowiadało się za przeniesieniem religii do sal katechetycznych.

Odpowiedź na interpelację radnego przekazała Lidia Rogaś, Zastępca Prezydenta Szczecina. Z jej odpowiedzi wynika, że przewidywane koszty nauczania religii w roku szkolnym 2023/2024 wyniosą około 13 800 000 zł. Z tego kwoty, wynagrodzenia dla katechetów i księży mają pochłonąć około 8 832 000 zł, które zostaną pokryte ze środków subwencji oświatowej. Resztę – czyli około 4 968 000 zł – będzie musiał dołożyć samorząd miejski z własnego budżetu.