Przebudowa torowiska na Placu Zwycięstwa

Przebudowa torowiska na Placu Zwycięstwa

W Szczecinie trwa właśnie przebudowa Placu Zwycięstwa. Jest to kluczowy element inwestycji związanej z rewitalizacją śródmiejskiej części Alei Wojska Polskiego.

Informacje o obecnych pracach

Obecnie największy zakres prac jest prowadzony w obrębie torowiska tramwajowego. Wykonano już podbudowę torów tramwajowych i prowadzony jest montaż szyn. Częściowo wykonano także krawężniki na jezdni Placu Zwycięstwa. Trwają również prace sieciowe i teletechniczne. W ramach inwestycje prowadzono prace związane z budową nowych chodników, takie jak przygotowanie obrzeży, podbudów oraz układanie płyt chodnikowych.

Co dokładnie wchodzi zakres prac na Placu Zwycięstwa?

Zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego. Celem jest wykonanie na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych. Przebudowane zostaną również perony przystankowe na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa. Powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z Aleją Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku Placu Kościuszki. Nowa będzie także nawierzchnia jezdni i chodników, a także wybudowane zostaną ścieżki rowerowe. Prace obejmują również usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu.