Protest przeciwko bezpłatnym stażom dla młodych: "Trzy miesiące pracy za darmo to niewolnictwo"

Protest przeciwko bezpłatnym stażom dla młodych: "Trzy miesiące pracy za darmo to niewolnictwo"

Reprezentanci Zachodniopomorskiej Młodej Lewicy dzisiaj zaprotestowali przeciwko praktykom, które mają na celu wykorzystanie młodych ludzi do pracy bez należytego wynagrodzenia. Członkowie ugrupowania skrytykowali sytuację, w której młodzi ludzie pracują przez trzy miesiące za marne wynagrodzenie, a czasem nawet za darmo.

Jakub Korczyński, koordynator tej politycznej organizacji, wystąpił publicznie z apelacją skierowaną do Piotra Krzystka, Prezydenta Miasta Szczecin. Apel ten narusza kwestię bezpłatnych staży i jak one wpływają na młodzież.

– Zwracam się z prośbą do Prezydenta Miasta Szczecin, Piotra Krzystka, o wprowadzenie polityki, która zapewnia godziwe wynagrodzenie za staże i praktyki odbywające się w Urzędzie Miasta Szczecin oraz wszelkich instytucjach zarządzanych lub posiadanych przez miasto. Chcielibyśmy również zostać poinformowani o decyzji podjętej w tej sprawie – powiedział Korczyński.

Krajowa przewodnicząca Młodej Lewicy, Anna Wardak, wyraziła swoje obawy dotyczące skutków bezpłatnych staży dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Według niej, bezpłatne staże to forma wyzysku: „Młodzi ludzie stają się darmową, tanią i legalną siłą roboczą, co jest hańbą dla naszego kraju, a także dla rządu, który na to pozwala.”

W roku 2023 Młoda Lewica poprzez posłów Nowej Lewicy przedstawiła w Sejmie projekt ustawy mającej na celu zakazanie bezpłatnych staży i praktyk.