Program Wsparcia Psychologicznego w Szczecinie: Inicjatywa na rzecz uczniów, nauczycieli i rodziców

Program Wsparcia Psychologicznego w Szczecinie: Inicjatywa na rzecz uczniów, nauczycieli i rodziców

W mieście Szczecin ma miejsce inicjacja Miejskiego Programu Wsparcia Psychologicznego. Głównymi celami tego przedsięwzięcia są zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, rozwijanie kompetencji miękkich oraz zdolności do komunikacji społecznej, a także stworzenie internetowej platformy dedykowanej wsparciu psychologicznemu.

Program ten jest otwarty i daje możliwość dołączenia dla partnerów, z myślą o dynamicznym rozwoju i poszerzaniu się jego zakresu w przyszłości.

Planowane jest rozpoczęcie pierwszych konkursów skierowanych do osób zainteresowanych współpracą już w lutym.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie technologicznym ze szczecińską firmą, która będzie odpowiedzialna za stworzenie własnego modułu skoncentrowanego na zagadnieniach bezpieczeństwa dzieci w sieci.

Szczeciński Program Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Nauczycieli jest odpowiedzią miasta na narastające problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zgłaszane przez środowiska szkolne, oraz na wyniki badań emocjonalnego stanu uczniów i nauczycieli w dobie pandemii Covid-19.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, przekazuje sygnały o rosnącej potrzebie wsparcia dla dzieci, które nie są w stanie sprostać napięciom. Podobne obciążenia dotyczą także przemęczonego i często niedocenianego personelu pedagogicznego. Skalę problemu ujawniły badania przeprowadzone po nadejściu pandemii Covid-19. Istnieje świadomość, że problem narasta, dlatego postanowiono zainicjować ten program.