Prezydent Szczecina i marszałek województwa patronami Szczecińskiego Marszu Równości

Prezydent Szczecina i marszałek województwa patronami Szczecińskiego Marszu Równości

Andrzej Witczak, który pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Lambda Szczecin, podkreśla, że dla organizacji ta chwila ma szczególne znaczenie. Zauważa bowiem, że w bieżącym roku, poza marszałkiem województwa, honorowy patronat nad Szczecińskim Marszem Równości zdecydował się objąć również prezydent miasta Szczecin.

Ten krok jest tym bardziej znaczący, gdyż dotychczasowe podejście władz miejskich było uznawane za dość konserwatywne. Swoją decyzją prezydent miasta pokazał otwartość na różnorodność i wsparcie dla praw mniejszości seksualnych.