Prezentacja części zbiorów Kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Prezentacja części zbiorów Kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ekspozycja zawiera fragmenty kolekcji zgromadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie. W ciągu ostatniej dekady udało się nabyć 101 dzieł sztuki, wydając na to ponad milion złotych.

Za początek tej inicjatywy można uznać moment, gdy zakupiono obraz Augusta Ludwiga Mosta „Portret rodziny Kühn” – wspomina prezes Towarzystwa, Edward Osina. Opowiada o trudnej licytacji obrazu, kiedy to bolesne były decyzje związane z brakiem wystarczających funduszy wówczas. Jednak podjęto ryzyko, stwierdzając „teraz albo nigdy” i przystąpiono do licytacji aż do zwycięstwa.

Nabyty obraz trafił do depozytu Muzeum Narodowego, stając się punktem wyjścia dla jednej z największych kolekcji prac Mosta w kraju. Z czasem proces tworzenia tej kolekcji wpłynął również na zmiany w mentalności szczecińskich przedsiębiorców – mówi dalej Osina. To, co wartościowe, to fakt, iż ludzie zaangażowani w to przedsięwzięcie są teraz innymi osobami – kolekcjonerami dzieł sztuki, którzy dzięki temu zmienili swój sposób patrzenia na świat i stali się lepszymi w swojej pracy.

W zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Szczecinie można również znaleźć prace miejscowych artystów, takich jak Przemysław Cerebież-Tarabicki, Katarzyna Szeszycka czy Sławomir Lewiński.