Prace drogowe w Szczecinie: czasowe zamknięcia na ulicach Północnej, Wapiennej i Andersena

Prace drogowe w Szczecinie: czasowe zamknięcia na ulicach Północnej, Wapiennej i Andersena

Informujemy, że 2 kwietnia, we wtorek, trzy ulice w Szczecinie, tj. Północna, Wapienna i Andersena, zostaną częściowo zamknięte dla ruchu. Ten stan rzeczy jest konsekwencją zaplanowanej przebudowy systemu drogowego w tym obszarze.

Urząd miasta przekazuje informacje o dwóch kluczowych aspektach tymczasowej organizacji ruchu. Po pierwsze, teren zachodniej części ul. Północnej i Andersena zostanie zamknięty i odgrodzony, ale z zachowaniem jednokierunkowego ruchu drogowego. Przejazd będzie możliwy od ronda poprzez ulicę Północną do ulicy Andersena oraz do ulicy Chłodnej. Jednakże nie będzie możliwe zjechanie na ulicę Andersena na skrzyżowaniu z ulicą Chłodną.

Po drugie, planowane jest częściowe zamknięcie ul. Wapiennej, które obejmie jej jednostronne ogrodzenie i utrzymanie ruchu jednokierunkowego. Przejazd będzie możliwy od skrzyżowania z ulicami Duńską i Szczecińską w kierunku ronda. Ruch pieszy zostanie przeniesiony na stronę zachodnią ulicy Wapiennej. Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji zaznacza, że na terenie, gdzie prowadzone są prace, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30km/h i apeluje o zwiększoną ostrożność wszystkich uczestników ruchu.

Zasięg nowo rozpoczynającej się inwestycji obejmie odcinek ul. Wapiennej (od ronda do skrzyżowania z ulicą Szczecińską) oraz część ul. Północnej (od ulicy Chłodnej do ulicy Szkockiej). W ramach projektu powstaną nowe chodniki, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo nastąpi modernizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury podziemnej. Inwestycja przewiduje również zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie prac.