Port Lotniczy Szczecin-Goleniów pod presją finansową

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów pod presją finansową

Szczecińsko-goleniowski port lotniczy, obecnie pod zarządem województwa zachodniopomorskiego, stanął wobec poważnych wyzwań finansowych w poprzednim roku, kończąc rok z netto stratą na poziomie 10,7 milionów złotych. Wskutek trudności operacyjnych i konkurencji, skumulowany deficyt finansowy portu przekroczył już 66 milionów złotych.

Zarząd spółki publicznie zwrócił uwagę na czynniki mające negatywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Szczególnie istotnym elementem, według nich, jest konkurencja ze strony berlińskiego lotniska oraz obecność w Polsce portów lotniczych, które koncentrują się na obszarze działalności związanej z całorocznym ruchem czarterowym.

Według danych na dzień 31 grudnia 2022 r., akcje szczecińskiego portu lotniczego były rozdzielone między cztery podmioty. Lokalna gmina miejska Szczecin posiadała 38 procent udziałów, natomiast Polskie Porty Lotnicze S.A. były właścicielem 35,09 procent udziałów. Dodatkowo, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego był odpowiedzialny za 24,67 procent akcji. Resztę udziałów posiadała Gmina Goleniów.