Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie edukują przedszkolaki w Przedszkolu nr 53 na ul. Dunikowskiego

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Szczecinie edukują przedszkolaki w Przedszkolu nr 53 na ul. Dunikowskiego

Poprzedni tydzień obfitował w edukacyjne działania prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, którzy odwiedzili Publiczne Przedszkole nr 53 zlokalizowane przy ulicy Dunikowskiego. Celem tych spotkań było zapoznanie najmłodszych uczestników ruchu drogowego z zasadami bezpieczeństwa na drodze i podniesienie świadomości dzieci na ten temat, co stanowiło istotny element szeroko zakrojonych działań edukacyjnych.

Zajęcia z funkcjonariuszami nie ograniczały się jedynie do teoretycznych wykładów na temat przepisów ruchu drogowego. Maluchy miały okazję brać czynny udział w praktycznych ćwiczeniach, które umożliwiły im pełniejsze zrozumienie omawianych tematów. Zajęcia odbywały się w serdecznej atmosferze, a dzieci z wielkim zainteresowaniem śledziły opowieści o codziennych obowiązkach policjantów, które czytała jedna z funkcjonariuszek.

Ważnym punktem wizyty były praktyczne ćwiczenia z przedszkolakami. Funkcjonariusze pokazali dzieciom, jak bezpiecznie i odpowiedzialnie przechodzić przez przejścia dla pieszych, ucząc tym samym zasad poruszania się po drogach. W ten sposób maluchy mogły nauczyć się, jak unikać potencjalnych niebezpieczeństw, z którymi mogą spotkać się na ulicach.

Regularne odwiedziny funkcjonariuszy w przedszkolach stanowią integralną część działań edukacyjnych prowadzonych przez szczecińską Policję, które mają na celu zwiększenie świadomości najmłodszych mieszkańców miasta na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Misją szczecińskich stróżów prawa jest budowanie społeczeństwa świadomego zagrożeń na drodze, a edukacja najmłodszych jest kluczowym elementem tych działań.