Podpisanie umowy dotyczącej budowy multimodalnego węzła kolejowego na Półwyspie Ostrów Grabowski

Podpisanie umowy dotyczącej budowy multimodalnego węzła kolejowego na Półwyspie Ostrów Grabowski

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przygotował dokumenty i podpisał umowę, która pozwala na finansowanie projektu zwanego „Budowa multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Półwyspie Ostrów Grabowski w Porcie Szczecińskim”. Projekt ten uzyskał wsparcie finansowe w wyniku udziału w konkursie CEF Transport: Adaptacja sieci TEN-T do podwójnego zastosowania cywilnego i obronnego. Całość kosztów związanych z projektem wyniesie 8,7 mln euro, a dofinansowanie przekroczy połowę tej kwoty, wynosząc 4,3 mln euro.

Start prac nad projektem zaplanowany jest na czerwiec 2024 roku, zaś ich finalizacja ma nastąpić w listopadzie 2026 roku. To nie jest pierwsza inicjatywa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, jaka otrzymała wsparcie finansowe w ramach Instrumentu CEF II. Tego typu projekty służą rozwojowi sieci TEN-T oraz umacniają współpracę portów morskich w obszarze korytarzy transportowych Baltic-Adriatic i Morze Północne-Bałtyk.

Projekt ma być realizowany na terenie Portu Szczecin, który stanowi kluczowy węzeł transportowy korytarzy TEN-T Bałtyk-Adriatyk, Morze Północne-Bałtyk. Jego realizacja pomoże w osiągnięciu celów CEF w zakresie transportu i mobilności wojskowej oraz priorytetów rozwoju sieci TEN-T.

Planowana inwestycja składa się z dwóch głównych części. Pierwszym etapem będzie budowa stacji przeładunkowej dla kolejnictwa, która zajmie około 11 000 m2 i będzie miała nośność 100 kN/m2. Stacja powstanie na miejscu skrzyżowania z czterotorową zelektryfikowaną bocznicą kolejową. Dzięki nowej infrastrukturze możliwy będzie równoczesny przeładunek dwóch pociągów, każdego o długości 750 m. Drugim etapem jest modernizacja istniejącej rampy ro-ro. Zmiana szerokości rampy z 25 metrów do 32 metrów wymagać będzie przebudowy nabrzeża oraz poszerzenia dostępu do rampy ro-ro. Dodatkowo konieczna będzie relokacja systemu cumowniczego. Po przebudowie, rampa ro-ro będzie mogła obsłużyć duże statki typu ro-ro o szerokości do 34 metrów, długości 240 metrów i zanurzeniu do 11 metrów.