Początek prac modernizacyjnych 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie

Początek prac modernizacyjnych 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie

Rozpoczynają się prace nad modernizacją 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie. Krokiem pierwszym jest inwentaryzacja budynku. Podczas prac wykorzystana zostanie nowoczesna technologia skanowania przestrzennego 3D. Władze szpitala są zdania, że prace potrwają do 2024 roku.

Do rozpoczęcia prac nad wielobranżową programowo – przestrzenną modernizacją szpitala niezbędne było podpisanie umowy, czym zajął się komendant, płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko. Podpisał on umowę z grupą Industria Project sp. z o.o pochodzącą z Gdańska. Grupa ta wygrała przetarg, dzięki czemu będzie mogła teraz zająć się modernizacją, której kosz wyniesie 1 082 400.

Początek modernizacji

Początkiem modernizacji będzie kompletna inwentaryzacja budynku, do której wykorzystana zostanie nowoczesna technologia skanowania przestrzennego 3D. Utworzenie chmury punktów pozwoli na wykonanie trójwymiarowego modelu szpitala w technologii BIM, co pozwoli na sprawne i szybkie wykonanie dalszych etapów prac, oraz ułatwi przyszłe zarządzanie obiektem.

Analiza konstruktorska obiektu będzie następnym etapem prac. Dzięki niej precyzyjnie określi się stan techniczny budynku. Specjaliści będą też w stanie stwierdzić, czy budynek jest gotowy do zrealizowania w nim nowoczesnych projektów pomieszczeń medycznych.

Jak zakończą się prace?

Zakończeniem prac będzie opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo – przestrzennej dla modernizacji budynku oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa w zakresie technologii medycznej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Opracowanie to odbędzie się na podstawie dialogu z przedstawicielami branży.

Nad pracami, przeprowadzanymi w obiekcie czuwał będzie od początku do końca konserwator zabytków. Pozwoli to zyskać pewność, że obiekt nie utraci nic ze swojej wartości historycznej.