Planowane rozszerzenie infrastruktury komunalnej na ulicy Niedziałkowskiego w Policach

Planowane rozszerzenie infrastruktury komunalnej na ulicy Niedziałkowskiego w Policach

Podczas ostatniego posiedzenia rady miejskiej, burmistrz Krystian Kowalewski zwiastował realizację planu budowy nowego obiektu komunalnego na ulicy Niedziałkowskiego w Policach. Wyjaśnił, że koncepcje projektowe dotyczące tej inwestycji zostały już podjęte i są w trakcie opracowywania.

Zaznaczył również, że zamierza stopniowo wycofywać z użytkowania te obiekty, które nie spełniają już swojej roli, głównie ze względu na wysokie koszty modernizacji. Jednak aby móc to zrobić, konieczne jest zbudowanie nowych budynków komunalnych jako ich zamienników. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby sfinansowanie tych działań w podobny sposób jak finansowany był poprzedni budynek na ulicy Niedziałkowskiego.

Burmistrz podkreślił, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż budownictwo komunalne jest procesem kosztownym i miasto nie jest w stanie pokryć tych wydatków samodzielnie. Dlatego też poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego wydaje się być nieuniknione.

Obecnie burmistrz Krystian Kowalewski rozważa również możliwość rozpoczęcia budowy innych obiektów komunalnych na innych ulicach Polic, takich jak Wróblewskiego czy Siedleckiej.