Plan uruchomienia szczecińskiej kompostowni tunelowej o wydajności 40 tys. ton rocznie w 2026 roku

Plan uruchomienia szczecińskiej kompostowni tunelowej o wydajności 40 tys. ton rocznie w 2026 roku

We wtorek, Gmina Miasto Szczecin ogłosiła powołanie spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Celem tej decyzji jest stworzenie w 2026 roku ekologicznej i bezpiecznej instalacji do przetwarzania bioodpadów, które co roku stanowią około 20 tysięcy ton odpadów generowanych w mieście. Planowana instalacja to tak zwana kompostownia tunelowa, która będzie działać bez uciążliwości dla otoczenia.

Przewidziane miejsce dla nowej kompostowni to ulica Gdańska w Szczecinie. Wydajność planowanego centrum biorecyklingu ma wynosić 40 tysięcy ton rocznie. To dwa razy więcej niż obecna ilość generowanych bioodpadów w mieście. Kompostownia tunelowa będzie całkowicie zabezpieczona i nie będzie przeszkadzać swoim otoczeniu. Cały proces przetwarzania odpadów, od momentu ich przyjęcia aż po otrzymanie gotowego produktu – kompostu, ma być całkowicie zamknięty.

Potrzebne do realizacji tej inwestycji koszty szacuje się na sumę 80 milionów złotych. Całość projektu zostanie zrealizowana przez nowo powołaną spółkę Szczecińskie Centrum Biorecyklingu, którą tworzą Gmina Miasto Szczecin (wkładem do spółki będzie działka o powierzchni prawie 19 tysięcy metrów kwadratowych) oraz firma Remondis Szczecin.