Patriotyczne angażowanie młodzieży w historię – relacja z Rodzinnego Pikniku Powstańczego

Patriotyczne angażowanie młodzieży w historię – relacja z Rodzinnego Pikniku Powstańczego

Zarówno organizatorzy jak i uczestnicy Rodzinnego Pikniku Powstańczego podkreślali, że każde działanie zmierzające do pobudzenia zainteresowania młodych ludzi historią, a szczególnie historią powstania warszawskiego, jest niezwykle cenne. Było to okazją do przypomnienia patriotycznych pieśni, które oddają ducha narodowego zrywu, a także do podkreślenia dumy z naszego polskiego dziedzictwa.

Tego dnia, piknik obfitował w różnorodne atrakcje, które miały na celu przyciągnięcie uwagi młodszych uczestników. Pełne fascynujących informacji wystawy historyczne, emocjonujące konkursy oraz pokazy sprzętu wojskowego – wszystko to zostało zorganizowane w trosce o jak najszersze zapoznanie najmłodszych z historią.

Jedno z dzieci wyraźnie poruszone tym patriotycznym wydarzeniem wyznało swoją miłość do Polski, marząc o jej silnej pozycji pomagającej Ukrainie i odzierającej jej terytorium z rąk Rosjan.