Oddanie krwi przez funkcjonariuszy różnych służb – inicjatywa pod aresztem śledczym w Szczecinie

Oddanie krwi przez funkcjonariuszy różnych służb – inicjatywa pod aresztem śledczym w Szczecinie

Wielu z nas kojarzy funkcjonariuszy różnych służb mundurowych przede wszystkim z ich głównym zadaniem, jakim jest ochrona porządku publicznego. Jednak pracownicy służb mundurowych w regionie Szczecina pokazali, że ich zaangażowanie sięga znacznie dalej. Zdecydowali się na udział w akcji „Służymy pomocą, mamy to we krwi”, która odbyła się przed Aresztem Śledczym w Szczecinie. Głównym celem tej inicjatywy było oddanie krwi, co jest niezmiernie ważne dla życia wielu osób.

Wśród uczestników tej akcji znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Służby Więziennej stacjonującej w Szczecinie, ale także reprezentanci innych służb. Wśród nich byli przedstawiciele policji, Straży Granicznej i nawet Krajowej Administracji Skarbowej. Wszyscy oni, bez względu na rodzaj wykonywanej służby, zdecydowali się na niesienie pomocy innym poprzez oddanie krwi. Ta forma wsparcia pokazuje, że pomaganie społeczeństwu to nie tylko element ich codziennej pracy, ale również wartość, którą cenią i pragną przekazać dalej.