Obowiązek numerycznego oznaczania domów w Polsce – wiele osób w Szczecinie o nim zapomina

Obowiązek numerycznego oznaczania domów w Polsce – wiele osób w Szczecinie o nim zapomina

Brak wyraźnie widocznego numeru na budynku może być powodem wielu problemów, na przykład dla pracowników poczty dostarczających listy lub dla ekipy karetki pogotowia udającej się na miejsce nagłego zdarzenia. Polskie prawo jasno zobowiązuje właścicieli nieruchomości do umieszczenia informacji o numerze porządkowym na swoich posesjach.

Po zmianach wprowadzonych w 2023 roku do prawa geodezyjnego i kartograficznego (art. 47b), które reguluje kwestię numeracji domów, zapis brzmi następująco: Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych oraz inne jednostki, które są zaznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zarządzające danymi nieruchomościami, muszą umieścić tabliczkę z numerem porządkowym w miejscu dobrze widocznym. Może to być ściana frontowa budynku lub ogrodzenie. Muszą oni to zrobić w ciągu 30 dni od dnia, gdy otrzymają powiadomienie o ustaleniu numeru.

Mimo że obowiązek ten jest wyraźnie określony przez prawo, nie wszyscy go przestrzegają. Szczęśliwie, w Szczecinie większość właścicieli nieruchomości stosuje się do tego wymogu.

W 2024 roku, miejska straż przeprowadziła aż 162 kontrole porządkowe nieruchomości, zwracając szczególną uwagę na poprawność oznakowania numerami porządkowymi. „Nie zauważono żadnych problemów z widocznością numerów domów ani z metodą ich umieszczenia” – powiedziała starsza inspektor Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej.