Nowy most kolejowy nad rzeką Regalicą w Szczecinie ułatwia komunikację i zwiększa przepustowość

Nowy most kolejowy nad rzeką Regalicą w Szczecinie ułatwia komunikację i zwiększa przepustowość

Z dniem 10 grudnia mieszkańcy Szczecina zyskali możliwość przekraczania rzeki Regalicy dzięki nowo wybudowanemu dwutorowemu mostowi. Ta nowoczesna konstrukcja, w przeciwieństwie do poprzedniego jednotorowego mostu zwodzonego, umożliwia nieprzerwany ruch pociągów nie zakłócając równocześnie żeglugi statków śródlądowych. Ważną korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest wzrost przepustowości w miejscowym węźle kolejowym, która ma kluczowe znaczenie dla transportu aglomeracyjnego oraz przewożenia towarów do portów morskich.

Informowaliśmy już w październiku na łamach naszego periodyku „Rynek Infrastruktury” o zakończonych obciążeniach próbnych dla tej kluczowej dla Szczecina inwestycji infrastrukturalnej. Dzięki współpracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i PKP Polskie Linie Kolejowe, przy współudziale wykonawcy – Budimexu, powstał nie tylko most, ale także przyległy do niego wiadukt nad ulicą Szklaną. Ten ostatni umożliwia bezkolizyjne przemieszczanie się nad tą arterią komunikacyjną w stolicy województwa zachodniopomorskiego.

Koszt realizacji tej inwestycji wyniósł 282 mln zł, a jej finansowanie uzyskano dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach instrumentu CEF. Jest to znacząca inwestycja w rozwój infrastruktury kolejowej regionu, która przyczyniła się do poprawy jakości i efektywności transportu publicznego na terenie Szczecina.