Nowy gigant przemysłowy z sektora energetyki wiatrowej wkracza do Szczecina

Nowy gigant przemysłowy z sektora energetyki wiatrowej wkracza do Szczecina

Znaczącego rozmachu nabiera zakładana ekspansja energetyki wiatrowej na terenie naszego miasta. W środę, podpisany został dokument mający na celu umocnienie więzi pomiędzy władzami Szczecina a firmą Windar Polska. Jest to istotny postęp na drodze umacniania pozycji Szczecina jako miejsca, gdzie branża morskiej energetyki wiatrowej prężnie się rozwija.

Szczecin dynamicznie przekształca się w polskie centrum przemysłu offshorowego. Właśnie tutaj, globalne potęgi z obszaru produkcji elementów do elektrowni wiatrowych decydują się na ulokowanie swoich fabryk. Jednym z takich graczy jest hiszpański inwestor – firma Windar. Dokument stanowiący wyraz chęci współpracy został parafowany 22 maja bieżącego roku przez reprezentantów miasta oraz przedstawicieli firmy inwestycyjnej.

– Jesteśmy częścią przyszłości. Rozwój biznesu jest nierozerwalnie związany z dostępem do źródeł energii, dlatego zamierzamy aktywnie wspierać ten projekt dla dobrobytu naszej ekonomii – przyznał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Władze miasta deklarują gotowość do współpracy z inwestorem w zakresie tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych i prawnych do urzeczywistnienia planów budowy fabryki. Wsparcie zostanie również udzielone podczas procesu rekrutacji pracowników dla przyszłej fabryki. Samorząd zapowiedział pomoc firmie Windar w budowaniu relacji z lokalną społecznością, podmiotami publicznymi oraz instytucjami.