Nowa obwodnica Koszalina otwarta dla ruchu – skrócona podróż ze Szczecina do Gdańska

Nowa obwodnica Koszalina otwarta dla ruchu – skrócona podróż ze Szczecina do Gdańska

Począwszy od 15 czerwca 2024 roku, podróżujący pomiędzy Szczecinem a Gdańskiem mogą korzystać z nowo wybudowanego odcinka drogi S6. Obwodnica Koszalina jest już dostępna do użytku, co pozwala na ominięcie miasta w przeciągu kilku minut i znaczne skrócenie czasu podróży.

Do użytku oddano ostatni, niemal 5-kilometrowy odcinek obwodnicy prowadzący od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Zachód. Na chwilę obecną, ruch odbywa się na jednej jezdni na odcinku 800-metrowej estakady, lecz druga nitka zostanie udostępniona w ciągu najbliższych tygodni. Dzięki temu, cały ruch tranzytowy zyska możliwość całkowitego ominięcia miasta.

Obwodnica Koszalina i Sianowa, która została stworzona dzięki wsparciu z Funduszy Unii Europejskiej w kwocie około 362 milionów złotych przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym około 1,3 miliarda złotych, ma łączną długość 20,2 km. Od 2019 roku funkcjonują już odcinki o łącznej długości 12 km – od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód oraz węzeł Sianów Wschód. Obwodnica Sianowa została oddana do ruchu w lipcu poprzedniego roku. Dzięki otwarciu ostatniego odcinka, podróżowanie drogą S6 jest znacznie ułatwione, a uciążliwości dla mieszkańców miasta zostały zminimalizowane. Przejazd od węzła Bielice do węzła Sianów Zachód przez Koszalin trwał około 20 minut, a podczas godzin szczytu nawet dłużej. Teraz czas ten skróci się do mniej niż 10 minut.

Podczas budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa napotkano na problem wymagający przeprojektowania drogi. Na 7,9-kilometrowym odcinku od węzła Koszalin Wschód do Sianowa, warunki gruntowo-wodne okazały się być inne niż przewidywano. Teren musiał zostać ponownie i dokładniej przebadany, m.in. przez Państwowy Instytut Geologiczny. Z powodu skomplikowanej struktury podłoża, z wieloma poziomami wodonośnymi oraz napiętymi zwierciadłami wód gruntowych, wykonanie prac zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym okazało się niemożliwe. W 2018 roku odcinek ten został wyłączony z pierwotnego kontraktu i przystąpiono do kompleksowej aktualizacji projektu budowlanego.