Nowa atrakcja w Szczecinie? Zaczyna się kolejny etap odkrywania schronu pod Zamkiem Książąt Pomorskich

Nowa atrakcja w Szczecinie? Zaczyna się kolejny etap odkrywania schronu pod Zamkiem Książąt Pomorskich

Rusza właśnie kolejny etap prac mających na celu odsłonięcie systemu niemieckich schronów z czasów II wojny światowej, które odkryto pod Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Długi proces oczyszczania tuneli

Na ten moment tunele są już w pełni oczyszczone i udrożnione, nadal jednak drugie wejście do nich – znajdujące się na wysokości Wieży Dzwonów – pozostaje niedostępne. Przez wiele miesięcy i przy użyciu specjalistycznego sprzętu usuwano zalegającą tam wodę, piasek, błoto i inne zanieczyszczenia. Obecnie prowadzone są tam działania mające na celu zabezpieczenie tuneli oraz udrożnienie drugiego wejścia.

Tajemnica tuneli pod zamkiem

Sieć tuneli ciągnie się przez kilkanaście metrów pod ziemią i znajduje się tuż pod zamkowym dziedzińcem. Miejsce to było owiane tajemnicą przez całe dekady, aż do przypadkowego odkrycia w 2017 roku, kiedy zawalił się jeden z zamkowych filarów. Od tego czasu stopniowo prowadzone są tam szeroko zakrojone prace, które finalnie mają doprowadzić do udostępnienia schronów do zwiedzania przez turystów.

Wejścia do tuneli zostały zasypane już po wojnie, najprawdopodobniej po 1953 roku.

Więcej informacji o tajemnicy niemieckiego schronu, znajdującego się pod Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie będzie można znaleźć w jeszcze nieopublikowanej, czwartej części serii książek zatytułowanej „Podziemny Szczecin”.

Nowa atrakcja w Szczecinie

Zarząd Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie podkreśla, że po wykonaniu wszelkich prac oczyszczających i konserwacyjnych oraz całkowitym zabezpieczeniu terenu i wykonaniu niezbędnych ekspertyz, z pewnością zostanie stworzona nowa atrakcja turystyczna tego miejsca. Nie ma więc wątpliwości, że schrony finalnie ujrzą światło dzienne i zostaną udostępnione dla odwiedzających. Kiedy? To jeszcze nie jest jasne. Na miejscu nadal czeka ogrom prac do wykonania, w tym zabezpieczających cały teren, a także zmiany geometrii części tuneli oraz wycinki niektórych z okolicznych drzew i ponownych nasadzeń.