Niewłaściwość działania CBA w sprawie ginekolożki ze Szczecina bada Prokuratura Krajowa

Niewłaściwość działania CBA w sprawie ginekolożki ze Szczecina bada Prokuratura Krajowa

Zainteresowanie Prokuratury Krajowej wzbudziło zawiadomienie, które wysłały 22 pacjentki specjalistki ginekologii z Szczecina, dr Marii Kubisy. W dokumencie tym zarzucają one możliwe przestępstwo popełnione przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Według informacji zawartych w zawiadomieniu, w styczniu 2023 roku agenci CBA wtargnęli do prywatnej praktyki ginekologicznej pani doktor i skonfiskowali dokumentację medyczną dotyczącą sześciu tysięcy kobiet.

Agnieszka Stach, adwokat koordynująca działania zespołu prawników reprezentujących wspomniane 22 pacjentki, przekazała informacje na temat wniosku. Jak wyjaśniła, w poniedziałek, 8 kwietnia, zostało wysłane do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o potencjalnym przestępstwie. Głównymi oskarżonymi są prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, którzy prowadzili sprawę przeciwko dr Kubisie, oraz funkcjonariusze CBA zaangażowani w przeszukanie gabinetu na początku 2023 roku.

Zdaniem prawników reprezentujących pacjentki, w toku postępowania karnego przeciwko dr Marii Kubisie doszło do licznych naruszeń prawnych. Agnieszka Stach podkreśla: „Na pierwszy plan wysuwają się naruszenia prawa procesowego wynikające z Kodeksu Postępowania Karnego. Z tego powodu doszło do naruszenia dóbr osobistych pacjentek”.