Most nad Regalicą w Szczecinie zakończony na czas: koniec 2023 roku

Most nad Regalicą w Szczecinie zakończony na czas: koniec 2023 roku

Ministerstwo Infrastruktury przekazało informację, iż budowa mostu nad rzeką Regalicą w Szczecinie zostanie ukończona zgodnie z harmonogramem, a więc na koniec 2023 roku. Zaznaczono przy tym, że nowa przeprawa poprawi swobodę żeglugi śródlądowej oraz zapewni równocześnie ciągłość ruchu kolejowego.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od MI, wykonawca przesunął część konstrukcji mostu nad szczecińską Regalicą, umieszczając ją o kilkanaście metrów dalej za nowym filarem nurtowym. Dzięki temu stanie się możliwe połączenie obu stron przeprawy, której docelowa długość wyniesie 278 metrów. Jest planowane, że nasunięcie konstrukcji, które połączy oba brzegi rzeki, zostanie przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2023 roku. Realizacja tego zadania odbywa się w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Do jego współfinansowania wykorzystane są środki pochodzące z Banku Światowego oraz Funduszu Unijnego. Całkowity koszt tej inwestycji wynosi około 282 milionów złotych.