Modernizacja odcinka drogi "dziesiątki"

Modernizacja odcinka drogi "dziesiątki"

Za nami pierwszy etap modernizacji znanego lokalnie jako „dziesiątka”, konkretnie odcinka między Kobylanką a Morzyczynem. Liczący sobie kilometr fragment drogi przeszedł gruntowny remont, który kosztował 1,5 mln złotych. Prace wykonała firma Eurovia, która otrzymała zlecenie od stargardzkiego Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP). Wybrano najbardziej zniszczony fragment trasy do odnowienia.

Wiesław Bączkowski, pracownik Zarządu Dróg Powiatowych, potwierdza, że mimo iż formalnie inwestycja nadal jest realizowana, kierowcy już korzystają z odnowionego fragmentu drogi. Zakończono wszelkie roboty drogowe, w tym montaż oznakowania pionowego i poziomego. Prace przygotowawcze na gruncie trwały niecałe dwa miesiące. Jego słowami potwierdza, że została nałożona nowa warstwa nawierzchni składająca się z asfaltu.

Niemniej jednak dla mieszkańców Kobylanki takie tempo prac nie wystarcza. Pan Kazimierz uważa, że kilometr to za mało i dalej pojawiają się dziury. Stwierdza, że zawsze brakuje środków finansowych na drogi. Podobnego zdania jest pani Zuzanna, która zauważa poprawę jedynie na krótkim odcinku trasy. Jej mąż również wyraził swoje niezadowolenie, twierdząc, że powinni wyremontować dłuższy fragment drogi.

Powiat posiada dokumentację przebudowy całego odcinka drogi i planuje starania o dofinansowanie modernizacji dodatkowych kilometrów. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne etapy prac i liczyć, że będą realizowane równie sprawnie jak ten pierwszy.