Modernizacja nawierzchni przy placu Szarych Szeregów: ważne utrudnienia w ruchu

Modernizacja nawierzchni przy placu Szarych Szeregów: ważne utrudnienia w ruchu

Około placu Szarych Szeregów, natknąć się można na utrudnienia w przepływie ruchu. Ten obszar będzie podlegał poważnym zmianom związanym z wymianą nawierzchni, co jest częścią większego projektu odnowy alei Wojska Polskiego.

Szacuje się, że zadania budowlane przy wejściu do alei rozpoczną się jutro. W wyniku tych działań, jezdnia ulegnie zawężeniu. Według planów, całość prac ma zostać zakończona do końca tygodnia, dokładniej do piątku.

Remont alei Wojska Polskiego obejmuje jego śródmiejską część – oznacza to, że modernizacji będzie podlegać fragment tej alei, który rozciąga się od Placu Zwycięstwa aż do placu Szarych Szeregów. Ale jednak nie tylko ten obszar zostanie objęty pracami – dodatkowo plany dotyczą odcinka ulicy Jagiellońskiej oraz części ulicy Śląskiej.

Całkowity koszt powyższych działań infrastrukturalnych wynosi ponad 43 miliony złotych. To znaczna inwestycja, która ma na celu poprawę warunków drogowych na tym szczególnie ważnym dla miasta odcinku.