Modernizacja i rozbudowa portu Szczecin: przybliżenie realizacji inwestycji w rejonie Basenu Kaszubskiego

Modernizacja i rozbudowa portu Szczecin: przybliżenie realizacji inwestycji w rejonie Basenu Kaszubskiego

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA nieustannie pracuje nad ulepszaniem dostępu do szczecińskiego portu w obszarze Basenu Kaszubskiego. Wyrazem tego jest Nabrzeże Chorzowskie, które po przeprowadzonej intensywnej modernizacji jest gotowe do wykonania swoich funkcji, co jest kolejnym krokiem w kierunku sfinalizowania projektu inwestycyjnego na tym terenie.

Nabrzeże Chorzowskie ma długość 295,65 metrów i techniczną głębokość 12,5 metra. Zostało ono zaprojektowane do obsługi maksymalnego obciążenia użytkowego wynoszącego 40 kN/m kw. Modernizacja była częścią szerszego projektu „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, prowadzonego przez ZMPSiŚ SA. Nabrzeże oraz jego zaplecze są przede wszystkim przeznaczone do obsługi ładunków masowych.

Należy również wspomnieć, że w ramach tej samej inwestycji powstało zupełnie nowe nabrzeże Dąbrowieckie, które jest głównie dedykowane do regularnych przeładunków kwasu siarkowego. Pierwszy statek został tam obsłużony 26 kwietnia bieżącego roku.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” obejmuje także przebudowę nabrzeży o nazwach Katowickiego, Chorzowkiego-Uskok z rampą ro-ro oraz Gliwickiego Uskok. W jego ramach przewidziane jest również zalądowienie Basenu Noteckiego i budowa Nabrzeża Zamykającego. Jednym z elementów przewidzianych w projekcie jest pogłębienie Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 metra, a także zabudowa narożników wysp: Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka, jak również umocnienie narożnika nabrzeża Sosnowieckiego.