Młodzież ze Szczecina rozpoczyna egzamin dojrzałości: ponad 3,3 tysiąca uczniów przystępuje do matury

Młodzież ze Szczecina rozpoczyna egzamin dojrzałości: ponad 3,3 tysiąca uczniów przystępuje do matury

Wtorek jest dniem, gdy absolwenci szczecińskich szkół średnich zaczynają swoją walkę z maturą. Do tego kroku decydującego w ich edukacyjnej drodze przystępuje ponad 3300 młodych ludzi, reprezentujących wszystkie typy instytucji edukacyjnych w mieście.

Na przykład, ponad dwieście osób z I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zasiadło do egzaminu w murach swojej szkoły. Wyrazili oni swoje obawy i nadzieje przed rozpoczęciem egzaminu.

Podczas wywiadu jeden z maturzystów powiedział: „Bardzo się stresuję. Ale przygotowałem się na to, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Miałem trudności ze snem poprzedniej nocy, ale myślę, że wszystko będzie w porządku. Przekonanie, że uda mi się zdać, stanowi połowę sukcesu, a druga połowa to wynik naszej czteroletniej pracy. Mam obawy co do drugiej części egzaminu, czyli testu historyczno-literackiego, ponieważ wymaga on znajomości wielu lektur.”

W środę maturzyści zmierzą się z matematyką. Dodatkowo, wszyscy uczniowie kończący szkołę w tym roku muszą także przystąpić do matury z wybranego przez siebie języka obcego nowożytnego oraz jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.