Masa Krytyczna przejechała ulicami Szczecina. Rowerzyści walczą o nowe ścieżki.

Masa Krytyczna przejechała ulicami Szczecina. Rowerzyści walczą o nowe ścieżki.

Na ulice Szczecina wyjechała po dłuższej przerwie Masa Krytyczna. W minioną sobotę, 20 listopada odbył się masowy przejazd rowerzystów, a jego celem było promowanie projektu nowych ścieżek dla jednośladów w mieście.

Szczeciński Budżet Obywatelski 2022

Uczestnicy przejazdu chcieli poprzez swoją akcję zachęcić mieszkańców miasta do głosowania na projekty rowerowe zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Projekty te zakładają stworzenie nowych tras dla jednośladów lub ulepszenie tych już istniejących, np. poprzez ich rozbudowę czy wydłużenie, a w efekcie lepsze skomunikowanie miasta.

Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie Rowerowy Szczecin. Inicjatorzy akcji przejechali tymi lokalizacjami, w których szczególnie wyraźnie brakuje porządnych tras rowerowych lub ich spójnych połączeń. Ich trasa przebiegała m. in. przez ul. Dąbrowskiego, aleję Piastów, ul. Mickiewicza, ul. Arkońską i okolice ul. Miodowej.

Nowe, spójne trasy rowerowe

Rowerowy Szczecin zachęca do głosowania na tegoroczny projekt „Spójne trasy rowerowe dla Szczecina” Numer 3 (budowa drogi dla rowerów i chodników w ciągu ul. Obotryckiej), Numer 1 (budowa drogi dla rowerów na obszarze Starego Miasta, co ma połączyć śródmieście z osiedlami południowymi), Numer 4 (budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku od jeziora Goplana do pętli Głębokie) czy Numer 2 (wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Mickiewicza).