Kwestia „szyldozy” w Szczecinie – interpelacja radnych PiS do Prezydenta Miasta

Kwestia „szyldozy” w Szczecinie – interpelacja radnych PiS do Prezydenta Miasta

Interpelacja w sprawie uchwały krajobrazowej została złożona przez radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość do Prezydenta Miasta Szczecin. Zaniepokojeni są oni przesytą reklam w obszarze miejskim, co ich zdaniem wpływa negatywnie na estetykę miasta. W 2015 roku Rada Miasta podjęła decyzję o opracowaniu dokumentu mającego na celu poprawę tej sytuacji. Dokument ten, zwany uchwałą intencyjną, miał stanowić podstawę do stworzenia pierwszej wersji uchwały krajobrazowej. Po przeprowadzeniu konsultacji podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym projektem tejże uchwały, jednak prace te nie posunęły się do przodu.

Jak zauważa Dariusz Matecki, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość, od momentu kiedy Prezydent Piotr Krzystek miał pilnie podjąć pracę nad uchwałą minęło już osiem lat. Radny Matecki pyta więc retorycznie, gdzie jest ta uchwała. Domaga się od prezydenta wyjaśnienia na jakim etapie są prace nad tym dokumentem, dlaczego te prace są zawieszone i dlaczego nie były one dalej konsultowane. Wyraził swoje oczekiwanie zakończenia tzw. „szyldozy”, czyli przypadkowego rozmieszczania reklam oraz podjęcia uchwały, która przyczyni się do poprawy estetyki miasta.

Z kolei Agnieszka Kurzawa, również radna Prawa i Sprawiedliwości, podkreśliła problem panującego w Szczecinie chaosu reklamowego i „szyldozy”. Zwróciła uwagę na fakt, że najbardziej dotkliwe skutki tego zjawiska są widoczne w centrum miasta, zwłaszcza na placu Kościuszki i placu Rodła. Tam najlepiej można zaobserwować skalę problemu. Pani Kurzawa wyraziła też swoje rozczarowanie tym, że kadencja już się kończy, a uchwały krajobrazowej nadal brakuje.