Kim jest zarządca nieruchomości? Jakie uprawnienia posiada?

Kim jest zarządca nieruchomości? Jakie uprawnienia posiada?

Działający na terenie Szczecina zarządcy nieruchomości to profesjonaliści, których mianuje na to stanowisko zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Deleguje ona część należących do siebie obowiązków na zewnętrznego specjalistę z zakresu zarządzania nieruchomościami, który w jej imieniu realizuje szereg zadań. Obowiązki, które ciążą na zarządcy, są bardzo zróżnicowane i dotyczą m. in. kwestii porządkowych, administracyjnych i finansowych. Ze względu na ogromnie istotną rolę, jaką odgrywają w funkcjonowaniu całego obiektu, zarządca powinien być wybrany z ogromną starannością i uwagą.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości w Szczecinie?

Zarządca nieruchomości to niezależny profesjonalista, którego podstawowym zadaniem jest otoczenie nieruchomości kompleksową opieką. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy może pełnić tę funkcję, dlatego większość szczecińskich wspólnot mieszkaniowych w trosce o swoje interesy nawiązuje współpracę z wyspecjalizowaną w zarzadzaniu i administrowaniu nieruchomościami firmą oraz korzysta z usług jej zarządców.

Zarządcy w Szczecinie są odpowiedzialni jest za realizację wszystkich zadań wchodzących w skład zarządzania nieruchomościami. Do ich obowiązków należy m. in. utrzymywanie czystości i bezpieczeństwa na terenie całego obiektu – zarówno wewnątrz, jak i na terenach zewnętrznych do niego należących. Odpowiadają także za czuwanie nad prawidłowym stanem technicznym budynku, przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych, planowanie remontów i modernizacji, nawiązywanie współpracy z podwykonawcami, a także zawieranie umów z dostawcami usług dla mieszkańców.

Wśród obowiązków zarządcy nieruchomości znajduje się także prowadzenie księgowości, czuwanie nad terminowością opłat czynszowych oraz egzekwowanie zaległych wpłat od mieszkańców i najemców. Każdy zarządca w Szczecinie ma także obowiązek reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej przed organami administracji publicznej.

Komu powierzyć funkcję zarządcy nieruchomości w Szczecinie?

Jak widać z powyższego, zakres obowiązków zarządcy jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Wymaga przy tym posiadania wiedzy, doświadczenia, a niekiedy także specjalistycznych kompetencji. W związku z tym, znalezienie profesjonalisty, któremu wspólnota powierzy zarządzanie nieruchomością, staje się nie lada wyzwaniem, zwłaszcza dziś, kiedy zarządcą w Szczecinie może mianować się praktycznie każdy. Można je jednak znacząco ułatwić, decydując się na współpracę z profesjonalną firmą, oferującą usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Podmioty te zatrudniają wyspecjalizowanych, certyfikowanych zarządców, którzy pracują na rzecz ich klientów – wspólnot mieszkaniowych ze Szczecina i okolic. Zarządców wspierają także doświadczeni administratorzy, księgowi, radcy prawni, technicy, ekipy sprzątające i pozostali wykonawcy, którzy oferują swoje profesjonalne wsparcie w poszczególnych obszarach składających się na zarządzanie nieruchomościami. Współpraca z taką firmą to dla wspólnoty gwarancja, że ich nieruchomość będzie zarządzana i administrowana w odpowiedni, dostosowany do jej potrzeb sposób.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management – Twój profesjonalny zarządca Szczecin.