Gigantyczne dofinansowanie dla Szczecina

Gigantyczne dofinansowanie dla Szczecina

Gmina Miasto Szczecin otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 mln zł. Uzyskane środku przeznaczono na modernizację układu drogowego dzielnicy Północ. Co więcej wiadomo o tym projekcie?

Przebudowa ośmiu ulic

Projekt obejmuje przebudowę ośmiu ulic o łącznej długości 4,9 km. Inwestycja nadzorowana jest przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Miasto jest gotowe do realizacji projektu, z dokumentacją projektową i wymaganymi uzgodnieniami. Przetarg na realizację zostanie ogłoszony w najbliższym możliwym terminie, a zadanie będzie musiało być skoordynowane z planowaną przebudową zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w okolicach ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego.

Jakie ulice zostaną zmodernizowane?

Poniżej pełna lista ulic, które zostaną zmodernizowana zmodernizowane w ramach dofinansowania.

  • ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną,
  • ul. Ostoi-Zagórskiego wraz z Rondem Kredowa;
  • ul. Urlopowa,
  • ul. Nowa,
  • ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania),
  • ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065,
  • ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem),
  • ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).