Emerytura Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi

Emerytura Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi

Po długim okresie posługi, arcybiskup Andrzej Dzięga zdecydował o przejściu na emeryturę. Ojciec Święty Franciszek zaakceptował jego decyzję o ustąpieniu ze stanowiska arcybiskupa metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Informację o tym wydarzeniu przekazała Nuncjatura Apostolska w Polsce w sobotnie południe.

Na miejsce odchodzącego arcybiskupa, papież Franciszek mianował Zbigniewa Zielińskiego, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego, jako administratora apostolskiego archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej sede vacante. Jest to funkcja pełniona tymczasowo.

Archidiecezja, będąca teraz w stanie tzw. sede vacante, czyli bez biskupa diecezjalnego, doświadcza pewnych zmian. Urząd wikariusza generalnego i urzędy wikariuszy biskupich zostają zawieszone. Również Rada Kapłańska przestaje swoją działalność. Tymczasem pozostałe urzędy kurialne oraz seminarium duchowne kontynuują swoją pracę – informuje ks. dr Sławomir Zyga, kanclerz Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej.

Nowo mianowany administrator apostolski, biskup Zbigniew Zieliński, ma 59 lat i pochodzi z Gdańska. Pełni funkcję biskupa od prawie 9 lat. Sakrę otrzymał w katedrze oliwskiej, gdzie był biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Swój ingres do katedry koszalińskiej miał miejsce 4 marca 2023 roku.

Zasady funkcjonowania administratora apostolskiego zobrazowane są słowami nihil novi – oznacza to, że nie może on wprowadzać żadnych znaczących zmian w strukturze czy działaniu archidiecezji. Jego zadaniem jest utrzymanie jej funkcjonowania na dotychczasowych zasadach i rozwiązywanie pojawiających się problemów – wyjaśnia ks. dr Zyga. Dodaje również, że archidiecezja wchodzi teraz w okres oczekiwania na nowego biskupa diecezjalnego.